A házassági szerződés nem feltételez bizalmatlanságot

Az ügyvéd segít

Állandó ügyfeleink jól tudják, hogy ügyvédi irodánk egyik fő tevékenysége a családjog. A házassági szerződés a családi élet területének egyik fontos jogi témaja, amire egyre növekvőbb igény mutatkozik az ügyvédekkel folytatott megbeszélések során.

A házastársakat különösen érdekli a fent említett dokumentum fontossága, mind a pénzügyi, mind pedig az anyagi biztonság garantálása, valamint annak későbbi gyakorlati alkalmazásának kérdései szempontjából.

Ez a kérdés gyakran fontos azoknak a külföldi állampolgároknak is, akiknek az anyaországában még mindig nincs bevált hagyomány és sikeres szakmai tapasztalat a házastársak jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének tiszteletben tartását szabályozó jogi eszközök alkalmazásában.

A művelt és következetes állampolgárok régóta arra a következtetésre jutottak, hogy a házassági szerződés nem bizonyítja az egymás iránti teljes bizalmatlanságot. Ez inkább egy logikus óvintézkedés a házas élet pénzügyi oldalával kapcsolatos vélemények esetleges eltérése esetén.

Author: administrator